اسنوکر

  میز بیلیارد 12 فوت ( اسنوکر )

* وزن میز 1200 کیلوگرم             * ابعاد خارجی 386 * 208

 * دارای 8 پایه                             * ابعاد داخلی  356 * 178 

 

میز بیلیارد ۱۰ فوت ( ماچ )

* وزن میز ۶۵۰ کیلو گرم                     * ابعاد خارجی ۳۱۴ * ۱۷۲

*دارای ۶ پایه                                      * ابعاد داخلی ۲۸۴ * ۱۴۲

* فضای مورد نیاز ۵۸۴ * ۴۴۲ سانتی متر

 

 میز بیلیارد ۹ فوت ( ایت بال )

* وزن میز ۵۵۰ کیلو گرم                          * ابعاد خارجی ۲۸۴ * ۱۵۷

*دارای ۴ پایه                                        * ابعاد داخلی ۲۵۴ * ۱۲۷

* فضای مورد نیاز  ۵۵۴ * ۴۲۷سانتی متر

 

 میز بیلیارد ۸ فوت ( هوم )

* وزن میز ۵۰۰ کیلو گرم                       * ابعاد خارجی  ۲۴۰ * ۱۳۵

*دارای ۴ پایه                                      * ابعاد داخلی ۲۱۰ * ۱۰۵

* فضای مورد نیاز ۵۱۰* ۴۰۵سانتی متر

 

   

دفعات بازدید : 19647طراحي و برنامه نویسی از طراحان سنا نت