قوانین ناین بال

  اصول   و  قوانین   ناین  بال    به اختصار
 توضیح :  مطالب زیر از جزوه فدراسیون بیلیارد جمهوری اسلامی ایران کپی شده است لذا چون این مطالب جهت دوره مقدماتی – توجیهی می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اصول و قوانین ناین بال Nin   Ball   به جزوه اصلی مراجعه فرمایید.
 هدف بازی:
 این بازی با نه توپ شماره دار یک تا 9 و کیوبال (توپ سفید) انجام می شود هر بازیکن باید اول به توپی که پایین ترین شماره را در روی میز دارد ضربه بزند و پس از ضربه اول به پایین ترین شماره چنانچه توپ دیگری نیز وارد پاکت شود قانونی بوده وتا زمانی  که به طور قانونی توپهای شماره دار وارد پاکت شود مورد قبول می باشد و تا وقتی که به طور قانونی توپهای شماره دار وارد پاکت شوند نوبت آن بازیکن ادامه دارد مگراین که مرتکب خطا شده یا کیوبال به توپشماره دار نخورد و یا توپ 9 را وارد پاکت نموده و گیم را ببرد.ضمناٌ در صورت ارتکاب خطای بازیکن حریف او می تواند کیو بال را در هر جای میز قرار داده و بازی را ادامه دهد و نیازی به اعلام کردن ضربه توسط بازیکنان وجود ندارد و مسابقه زمانی تمام می شود که بازیکنان تعداد گیم های مشخص شده را ببرند . در کلیه بازیهای ضربه قانونی ضربه ای است که بعد از اصابت نوک چوب (tip ) با کیو بال یک شماره دار یا کیوبال با باند برخورد نماید.
نحوه چیدن توپ ها:
توپ های شماره دار توسط یک چهر گوش (لوزی) چیده می شود به نحوی که توپ یک در راس و در روی نقطه پیرامید و توپ 9 در وسط و توپ های دیگر به طور اتفاقی و به صورت فشرده در حد امکان در اطراف 9 قرار می گیرند و بازی زمانی که کیوبال در پشت خط شروع است آغاز می شود.

 ضربه  شروع قانونی: 

قوانین شروع بازی در کلیه مراحل بازی حاکمیت دارد با استثنا موارد مشروحه زیر:
شروع کننده باید ابتدا به توپهای چیده شده(رکینگ) طوری ضربه بزنند که حداقل یکی از توپ ها در پاکت بیفتد یا چهار توپ شماره دار به باند برخورد نماید.
چنانچه کیوبال در شروع بازی در پاکت بیفتد و یا به بیرون میز پرتاب شود و یا موارد یاد شده در بند یک اجرا نشود خطا بوده  و بازیکن بعدی می تواند از قانون کیو بال در دست از هر جای میز استفاده نماید.
اگر در ضربه شروع یکی از توپ ها به بیرون پرتاب شود خطا محسوب شده و بازیکن بعدی کیو بال در دست از هر جای میز بوده و توپ به بیرون پرتاب شده در روی میز قرار نمی گیرد. ( مگر اینکه توپ به بیرون پرتاب شده توپ 9 باشد که در آن صورت توپ 9 در روی میز قرار خواهد گرفت.)
اگر در ضربه شروع توپ 9 وارد پاکت شود زننده برنده بازی می باشد به شرط آنکه هیچ خطایی مرتکب نشده باشد.
زمانی که بازیکنی مرتکب خطا می شود نوبت خود را از دست می دهد و توپ های در پاکت افتاده روی میز قرار نمی گیرند(مگر توپ 9 که اگر در پاکت بیافتد روی میز قرار می گیرد) و بعد از خطا بازیکن بعدی کیوبال در دست خواهد داشت که می تواند از هر جای میز بازی را ادامه دهد و چنانچه بازیکنی مرتکب چندین خطا در یک ضربه شود یک خطا محسوب می شود. 
ضربه تحمیلی  push  out :
 بازیکنی که بلافاصله پس از ضربه شروع گیم باید بازی کند می تواند با اجرای این قانون کیو بال را در یک وضعیت بهتری قرار دهد. در این قانون ضرورتی برای تماس کیوبال با یک توپ شماره دار و یا باند وجود ندارد ولی بقیه مواردی که خطا محسوب می شود به قوت خود باقی است. که البته بازیکن قبل از ضربه باید اعلام push  out نماید که در صورت اعلام نکردن ضربه عادی به حساب آمده و موارد قانونی  رعایت خواهد شد. کلیه توپ هایی که در ضربه تحمیلی push  out در پاکت بیافتند و به حساب بازیکن منظور نمی شود و در داخل پاکت باقی می مانند مگر توپ 9.
 پس از اجرای قانون push  out بازیکن بعدی می تواند بازی را ادامه دهد و یا از بازیکنی که ضربه push  out را اجرا کرده بخواهد که خود او بازی را ادامه دهد.  ضربهpush  out خطا به حساب نمی آید، مگر این که تخلف از قانون صورت گیرد یا خطایی مر تکب شود. و وقتی push  out غیر قانونی انجام شود. مثل ارتکاب هر خطا جریمه خواهد داشت اما اگر در ضربه شروع گیم کیوبال در پاکت بیفتد بازیکن بعدی نمی تواند قانون push out را اجرا نماید.
اگر توپ شماره دار از روی میز به بیرون پرتاب شود:
 خطا می باشد و مجددا روی میز قرار نمی گیرد به جز توپ 9 که روی نقطه foot  spot قرار گرفته و بازیکن بعدی BALLINHAND خواهد بود.
 اگر توپ سفید به صورت ضربه اریب یا عمودی:
از روی یا کنار توپ مانع پرش نمایدخطا می باشد. در صورتیکه به صورت خطا به زیر کیو بال ضربه زده باشد و دراجرای درست ضربه پرش JUMP   SHOT خود یک تکنیک  می باشد.
 سه خطای متوالی:
در سه ضربه پی در پی باعث باخت گیم می باشد.
 

دفعات بازدید : 6648طراحي و برنامه نویسی از طراحان سنا نت