قوانین اسنوکر

هدف بازی اسنوکر :
هر بازیکن باید اول به توپ قرمز ضربه بزند.
 پس از pot کردن توپ قرمز بازیکن حق دارد و باید به توپ رنگی ضربه بزند.
 بازیکن در انتخاب توپ رنگی آزاد می باشد.
اگر توپ رنگی بازیکنی pot شد همچنان می تواند ادامه دهد و حال باید یک بار دیگر توپ قرمز را بزند.
پس از تمام شدن توپ های قرمز و آخرین توپ رنگی که با توپ قرمز زده شده است حال نوبت توپ زرد و به ترتیب تا توپ مشکی می باشد.
مراحل پیشرفته مثل زدن توپ قرمز و حالت گرفتن برای توپ رنگی و دیگر مراحل فنی را در دوره آموزشی سوم خدمتتان عرضه خواهم نمود.
خط بالک(baulk):
خط مستقیم که به موازات باند پایین و به فاصله 737 میلیمتر از آن ترسیم می شود خط baulk نامیده می شود.
 منطقه D :
 نیم دایره ای که مرکز آن مرکز خط  Baulk و شعاع آن 292 میلیمتر است.
 نقاط  توپهای رنگی :
 چهار نقطه روی خط مرکزی میز به شرح زیر وجود دارند.
نقطه توپ سیاه که به فاصله 324 میلی متر از باند بالا قرار دارد.
نقطه مرکزی یا نقطه توپ آبی که دقیقاٌ در مرکز میز بین باند بالا و پایین می باشد.
نقطه پیرامید یا نقطه توپ صورتی که دقیقاٌ  وسط نقطه توپ آبی و باند بالا می باشد.
نقطه توپ قهوه ای که دقیقاٌ مرکز خط baulk  منطقه D بوده و توپ زرد در گوشه سمت راست و توپ سبز در گوشه سمت چپ منطقه D قرار دارند. 
 فرم_ Frame :
 یک فرم عبارت است از مدت زمانی که اولین ضربه برای پخش کردن توپها زده می شود تا :
 یک بازیکن در نوبت خود بازی را واگذار نماید.
 یا فقط زمانی که توپ سیاه روی میز است ضربه زننده به دلیل داشتن امتیاز بیشتر از (1+7) فریم را می برد.
یا فقط زمانی که توپ سیاه روی میز است با افتادن توپ سیاه در پاکت یا ارتکاب هر خطا فریم پایان می یابد.
ضربه زننده :
ضربه زننده کسی است که در حال بازی است تا زمانی که داور پایان نوبت او را اعلام نماید.
ضربه :
 زمانی که ضربه زننده با نوک چوب به توپ سفید (cue ball ) می زند ضربه ایجاد می شود.
ضربه زمانی درست است که هیچ تخطی از قانون صورت نگیرد.
تا زمانی که کلیه توپهای روی میز به صورت ساکن و بی حرکت قرار نداشته باشند ضربه کامل نیست.
 ضربه می تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به شکل ذیل انجام شود.
 الف- اگر توپ سفید بدون تماس با باند به توپ هدف برخورد نماید ضربه مستقیم خواهد بود.
ب- اگر توپ سفید قبل از برخورد با توپ هدف با یک یا چند باند تماس پیدا کند ضربه غیر مستقیم انجام شده است .
انداختن توپ در پاکت (pot ) :
زمانی که توپی قانونی و بدون ارتکاب خطا وارد پاکت شود عمل pot) ) صورت گرفته است .
Break :
تعداد توپهایی که یک بازیکن در یک نوبت از بازی وارد پاکت کرده و امتیاز کسب میکندbreak نامیده می شود .
توپ در دست (ball  in hand ) :
 توپ سفید یا کیو بال زمانی در دست است که :
 الف – قبل از شروع فریم باشد. 
ب- یا توپ سفید داخل پاکت بیفتد.
پ - یا توپ سفید خارج میز پرتاب شود.
توپ سفید در دست خواهد بود تا :
الف – به طور قانونی بازی انجام شود.
ب- یا خطایی توسط بازیکن ضربه زننده صورت گیرد.
توپ در جریان بازی :
 تا زمانی توپ سفید در دست نباشد در جریان بازی است  .
توپ هدف از شروع فریم تا افتادن در پاکت و یا پرتاب شدن به بیرون میز در جریان بازی هستند.
عدم برخورد کیو بال با توپ هدف_ miss :
وقتی کیو بال ابتدا به توپ در نوبت برخورد ننماید مرتکب عمل miss شده است .
ضربه همزمان به دو توپ :
به جز دو توپ قرمز و یا توپ آزاد و توپ در نوبت اگر دو توپ همزمان ضربه بخورند خطا محسوب می شود.
 توپهای به هم چسبیده(Touching ball ):
 اگر کیوبال به توپ یا توپهایی که نوبت بازی آنها است بچسبد ، داور باید اعلام کند (( توپهای به هم چسبیده ))  و اینکه چه توپ و یا توپهایی به کیوبال چسبیده را نشان دهد.
زمانیکه اعلام می شود (توپهای به هم چسبیده )ضربه زننده باید کیو بال را طوری از توپ چسبیده دور کند که آن توپ به هیچ عنوان تکان نخورد که در صورت تکان خوردن ضربه هل بوده و خطا می باشد.
 اگر کیوبال به توپی که نوبت بازی آن نیست بچسبد و یا نزدیک آن باشدو از داور سوال شود که آیا این توپها بهم چسبیده یا نه، او جواب آری یا نه را خواهد داد و بازیکن باید طوری به کیوبال ضربه بزند که آن توپ تکان نخورده و کیوبال در ضربه اول به توپ در نوبت برخورد نماید
چنانچه کیو بال هم به توپ در نوبت و هم توپ خارج از نوبت بچسبد داور فقط به توپ در نوبت اشاره خواهد کرد و اگر ضربه زننده از داور سوال کند که آیا کیو بال به توپ خارج از نوبت هم چسبیده یا نه، او حق دارد جواب دهد.
اگر داور متقاعد شود که حرکت توپ چسبیده به کیوبال بدون دخالت ضربه زننده می باشد نباید اعلام خطا نماید.
 چنانچه توپی در زمان کنترل داور به کیوبال نچسبیده باشد و قبل از ضربه بازیکن به نظر برسد که بهم چسبیده است داور باید آن توپ ها را به صورتی که خودش قبول دارد جابجا نماید.
جریمه هایی که با ارزش 7 امتیازی محاسبه می شوند:
- استفاده کردن از هر توپی خارج از میز برای هر منظوری
- استفاده کردن از هر وسیله برای اندازه گیری فاصله ها و دهانه پاکت ها
-  پس از پاکت کردن توپ قرمز و یا توپ آزاد به جای قرمز دوباره با توپ قرمز بازی کند.
- به جز توپ سفید با هر توپی به جای کیو بال بازی نماید.
- زمانی که داور توپ انتخابی بازیکن را سوال کرده اما بازیکن جواب ندهد.
 - پس از پاکت کردن توپ قرمز و یا توپ آزاد به جای قرمز و قبل از انتخاب توپ رنگی مرتکب خطا شود.
 بازی مجدد:
چنانچه بازیکنی به دلیل ارتکاب خطای حریف از او بخواهد که دوباره بازی کند.
چنین در خواستی قابل اجراست و نمی توان از آن چشم پوشی کرد، اما بازیکن خاطی حق دارد که تصمیم خود را عوض کند که :
 الف – از چه نوع ضربه ای استفاده کند.
ب- کدام توپ در نوبت را برای ضربه زدن انتخاب نماید و آن بازیکن در صورت پاکت کردن هر توپ با شرایط بالا امتیاز مربوطه را کسب خواهد کرد.
شماره انداز :
وظیفه شماره انداز ، ثبت و حفظ امتیازات و یاری دادن به داور در زمینه وظایف محوله به او می باشد.


دفعات بازدید : 3699طراحي و برنامه نویسی از طراحان سنا نت